Visual Engineering ble egentlig etablert i 2005 som et holdingselskap for selskapet Norwegian Petroleum Consultants. Dette selskapet hadde tidligere navnet Global Group. Selskapet ble solgt i 2015. Inntektene fra salget ble benyttet til en reetablering av selskapet i 2017 med nytt navn, Visual Engineering. Det nye selskapet satte nå fokus på digitalisering og hvordan man kunne bruke 3D modellene fra industri til å trene operatører virtuelt eller i 3D innenfor HMS og sikkerhet.

Fokus på digitalisering og hvordan man kunne bruke 3D modellene fra industri til å trene operatører virtuelt eller i 3D innenfor HMS og sikkerhet.

 

Utviklingen

Selskapet startet i 2018 med og se på hvordan man kunne lage simulatorer hvor man simulerte kjøring med travers kran eller med tårn kran, men hvor man brukte teknologi fra spillindustrien for å utvikle et grafisk virkelig miljø med hjelp fra VR teknologi for å kunne leve seg helt inn i selve oppgaven man skulle trene på.

Bakgrunnen for at dette arbeidet startet, var relatert til at Arbeidstilsynet arbeidet med et utkast for drøftelse i forbindelse med vilkår for bruk av E-læring og simulator for opplæring ved sertifisert opplæringsvirksomhet. Dette dokumentet ble aldri gitt ut av arbeidstilsynet, men i Visual Engineering hadde da arbeidet kommet så langt i utviklingen at man så at dette var en farbar vei for å lage produkter for industri hvor man kunne trene på, spesielt kritisk tenkning og planlegging, og hvor fokuset var rettet mot HMS og risiko.
Visual Engineering fokuserer spesielt på de som utdanner kranførere, videregående skoler samt bygg og anlegg eller annen industri hvor man gjør kompliserte farlige løft, og hvor man da kan gjennomgå dette løftet i detalj virtuelt sett før man faktisk utfører det.

Arbeide med kraner startet opp i 2018, hvor det med støtte fra en av Munck Cranes AS sine instruktører, ble bygget en trenings modul av en traverskran. Støtten fra Munch bestod av testing og tilbakemelding på bruk av modulen. Dette ble etter hvert et enkelt produkt til å øve seg på i håndtering av kranen. Her ble det lagt inn en rekke hindringer og hvor det ble gitt poeng for å kjøre kranen uten å treffe disse hindringene.

Selskapet har i dag et treningsopplegg for kjøring av traverskran, og har også utviklet en ganske så mye mer avansert simulator hvor man bruker tårnkran på en byggeplass og hvor man da har 3 arbeidsstasjoner, en for kranfører, en for signalmann og en observatør skjerm hvor man kan følge med på hva kranfører og signalmann ser på, hvordan de posisjonerer seg, samt hvordan de kommuniserer mens signalmann guider kranfører for å utføre et komplisert løft. Trener/observatør kan da følge med på hvordan kranfører og signalmann forbereder seg for å utføre et komplisert løft. Dette er spesielt med tanke på kritisk tenkning og hvilke beslutninger som gjøres i arbeidsprosessen.
I denne prosessen har Trond Fossheim (styrmedlem i KTF) gitt faglig tilbakemeldinger som nå er inkludert og bygget inn i softwaren. Trond er også den som anbefalte VE å bli medlem i KranTeknisk Forening. Ole ser at selskapet vil ha stor nytte av medlemskap i foreningen og ser her gode muligheter for å knytte nettverk samt faglig utvikling og kompetanseheving.

 

Øvrige fakta

Visual Engineering har i dag 8 ansatte, hvor de ansatte består i en blanding av personer med kompetanse innenfor 3D- design, E-læring, spill programmering samt salg/markedsføring.

Visual-Engineering-ansatte

Ole-Olsen-Visual-Engineering

Daglig leder Ole Olsen har bakgrunn som teknisk maskiningeniør med erfaring fra oljebransjen med etablering og anskaffelse av kraner og løfteutstyr.
Visual Engineering har et datterselskap i Singapore hvor noe av produksjonen sitter, og selskapet eier også ca 50 prosent av 3D animasjonsselskapet Nagelld i Bergen.

VE har siden 2018 hatt studenter fra et universitet i Singapore som utdanner spill programmerere, og de har vært viktige for utviklingen av kransimulatorene med tanke på å utvikle fysikk og naturtro virtuell virkelighet.

Visual Engineering er ganske sikker på et liv og helse kan spares med og la brukere få utføre oppgaver i simulator. VE er nå interessert i og la kranbransjen teste simulatorene og vil gjerne ha flere kontakter på tvers av bransjen for og la de som er interessert få teste simulatorene samt gi tilbakemelding på forbedringer og scenarioer som bør være med. De som er interessert kan ta kontakt med daglig leder Ole Olsen på e-post olejolsen@visual-eng.com

Visual-Engineering-demonstrasjon-av-systemet

Demonstrasjon av systemet på The International Offshore Crane & Lifting Conference i Stavanger.

 

Erik Myroldhaug
Redaktør i Kranteknikk – medlemsbladet til KranTeknisk Forening

 

Artikkelen ble første gang publisert i Kranteknikk nr. 1/2022

 

Relaterte artikler

Vi har trukket en vinner!

Vi har trukket en vinner!

Under Kran- og løft konferansen 2024 - landbasert som gikk av stabelen 30.-31. januar hadde vi en konkurranse. Vi ønsket innspill og forslag til temaer til neste års konferanse. Premien er gratis deltakeravgift på kurs eller konferanse hos oss til en verdi inntil kr...

les mer
KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  Få en smakebit på det spennende programmet som er under...

les mer
Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

Nytt nummer av Kranteknikk - Nr. 3 - 2023, desember I dette nummeret kan du blant annet lese: Sjøfartsdirektoratet: Ny veiledning om løfteinnretninger i havbruksnæringen Et spesielt løft. Ettervirkningene av uværet Hans resulterte i at jernbanebroen ved Ringebu,...

les mer