Industrikran er en av Norges ledende leverandører innen kraner til industrien.
Med røtter tilbake til 1988 har selskapet opparbeidet en solid kompetanse innen kraner, med stort fokus på gjennomføring av levering, montering, service og vedlikehold.

 

Solid kompetanse innen kraner, med stort fokus på gjennomføring av levering, montering, service og vedlikehold.

 

Hovedproduktet

Hovedproduktet til Industrikran er leveranser av ABUS-kraner i Norge. Industrikran er også eneimportør av ABUS-kraner i Norge. Der hvor kundene har behov utover ABUS sine produkter, samarbeide de med andre kranleverandører, blant annet STAHL Crane Systems som de også er eneimportør av.
I tillegg har de inngått forhandleravtale med INDEVA Group samt kjøpt eierandeler i Zafe AS som arbeider med sertifisert sikkerhetsopplæring.

 

Historien

Industrikran sin historie går tilbake til 1960. Da ble Industribehov AS etablert for å representere R. Stahl i Norge. I 1988 ble Industribehov representant for ABUS. Senere etablerer Industribehov Bergen seg som representant for ABUS.

Selskapet utvikler seg videre med diverse oppkjøp, fusjoner og nyetableringer og har siden 2007 fremstått som Industrikran Norge. Hovedkontoret er lokalisert i Sandnes og utfører viktige støttefunksjoner som avdelingskontorene ikke selv har kapasitet til å utføre.
Med en av verdens største kranprodusenter ABUS Kransysteme GmbH i ryggen sier de at de leverer høy kvalitet til kundene. I tillegg har Industrikran partnerskap med STAHL CraneSystems GmbH innenfor spesialløsninger og eksplosjonssikre løfteinnretninger.

Grunde-Tveit-Industrikran-Norge

Daglig leder Grunde Tveit.

 

Standard-løsninger ABUS Kransysteme GmbH

Her finner en alt som en trenger av komplette kraner, lettbaner, svingkraner, elektriske taljer og heiseverk samt krankomponenter til ombygging av kraner eller bruk i andre mekaniske konstruksjoner fra denne leverandøren.
ABUS har over 1.100 ansatte ved anlegget i Gummersbach i Tyskland og ved europeiske datterselskaper som produserer ABUS standard krantyper og heiseverk med kapasiteter fra 80 kg til 120 tonn. ABUS står selv for utvikling og produksjon av sine egne krankomponenter, inkludert motordrifter og styresystemer, heiseverk og stålkonstruksjoner, og de monterer, pakker og klargjør enheter og kraner for transport. Industrikran Norge står for levering på plassen, montering og sertifisering frem til overlevering av ferdig krananlegg, klart til bruk.
Behov for å utføre løfte- og transportoppgave innendørs i et industrielt miljø skal kunne finnes i ABUS sitt omfattende sortiment av standardløsninger komplett.

Espen-Listaul-Grunde-Tveit

Espen Listaul og Grunde Tveit i de nye lokalene i Sandnes.

 

Spesielle løsninger/STAHL

Spesialløsninger betyr ofte taljer med spesielle konfigurasjoner som f.eks. mer enn ett krokutløp, variabel krokavstand, ekstremt lave byggehøyder eller spesiell løpekatt konfigurasjon. Med STAHL sine produkter kan de tilby vinsjer med kapasiteter helt opp til 250 tonn og manuelle taljer opp til 20 tonn.
For de mest krevende driftsbetingelsene leverer STAHL tette og EX-beskyttede taljer og heiseverk, og for bruk i LNG-anlegg spesielt utviklede wiretaljer med dobbel sikkerhet.
Med STAHL i ryggen sier de at de er klare til å hjelpe kundene dersom de trenger en spesiell og uvanlig oppgave.

Kurs og kompetanse

For å ivareta behovet for nødvendig opplæring på selskapet sine leveranser, har Industrikran blitt deleier av Zafe AS. ZAFE AS har siden 2006 dekket den sørlige delen av Rogaland og gjennom sin sertifisering har de prosedyrer for dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring til blant annet Industrikran sine kunder. Zafe AS er etablert i Øksnevad Næringspark i Klepp kommune. Her har de flotte lokaler med kapasitet fra 8 – 50 personer med nytt og moderne utstyr for å sikre en god teoretisk og praktisk opplæring.
Alle kurs gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

lager-sandnes-Industrikran-norge

Reservedelslager, logistikk og serviceavdeling i Sandnes.

Teknikerteam

Når det gjelder teknikerteam dekker de hele landet og står klare til å hjelpe til med blant annet:

 • Feilsøking
 • Utbedring
 • Ombygging
 • Periodiske kontroller

 

Service og periodisk sakkyndig kontroll

Industrikran er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer. Industrikran utfører også service på de aller fleste typer kraner, om det er traverskraner, tårnkraner, kaikraner osv.

Dette gjelder for følgende kompetanseområder:

 • G1 – Mobilkraner
 • G2 – Tårnkraner
 • G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
 • G4 – Bro/traverskraner, inkludert motoriserte svingkraner og shuttleliftkraner
 • G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving- og veggsvingkraner
 • G8 – Kjøretøymonterte kraner
 • G10 – Manuelt drevne taljer
 • G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner
 • RX – Alle typer løfteredskaper
 • PX – Alle typer personløftere
 • HX – Alle typer hengestillas
 • TX – Alle typer løfte og stablevonger for gods
 • MX – Alle typer masseforflytningsmaskiner
 • SX – Alle typer scenerigger
 • KX – Alle typer klatrestillas for høyder over 3 meter
 • BHX – Byggeplassheiser, alle typer
 • TBX – Alle typer trallebaner

 

Industrikran også godkjent for sertifisert opplæring av arbeidsutstyr for følgende områder:

 • G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
 • G4 – Bro- og traverskraner
 • G8 – Kjøretøymonterte kraner
 • G11– Løfteredskap
 • T1– Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform t.o.m. 10 tonn
 • T2 – Skyvemasttruck/ Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
 • T3 – Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck/ sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
 • T4 – Motvektstruck t.o.m. 10 tonn

T8 – Motvektstruck med gaffelarmer- løftekapasitet over 10 tonn

 

Kundekontakt

Den skal også vedlikeholdes, ha årlige kontroller og godkjenning av sakkyndig person, og med tiden skal den kanskje også ombygges og tilpasses nye krav og driftsbetingelser.
Alt dette kan Industrikran sine teknikere og montører bistå med, service som både sørger for økt sikkerhet og sparte kostnader. Først og fremst fordi de periodiske kontrollene ikke bare påpeker feil, men at en kan rette en rekke av dem ved samme besøk. Men også fordi en tidlig diagnose og regelmessig vedlikehold utført av kranteknikere kan forhindre at et lite problem utvikler seg til et stort. Industrikran sine teknikere utfører kontroll, service og vedlikehold på de fleste kranmerker.
Dersom det oppstår behov for reservedeler, reparasjoner og driftsstans er Industrikran gjennom sine avdelinger aldri langt unna, heller ikke utenfor normal kontortid: Direkte mobilnummer til alle ledere og teknikere i Industrikran Norge AS finnes nemlig på Industrikran sine hjemmesider av en god grunn:
«Dersom det utenkelige likevel skulle skje, så skjer det helt sikkert når det passer som dårligst!»

INDEVA-Liftronic-Easy-balanseløfter

 

INDEVA Liftronic Easy – balanseløfter.

 

KranTeknisk Forening

Industrikran anser Kranteknisk Forening som den ledende kranforeningen i Norge og har derfor vært medlem av foreningen i flere år.
Gunde Tveit sier at KTF er en viktig og seriøs aktør og at de får mye tilbake som medlem av foreningen. Styrken til foreningen ligger i at alle er organisert på samme sted. KTF er derfor en arena hvor produsenter, selgere og brukere innenfor kran-og løfteområdet kommer sammen for å utveksle erfaringer og synspunkter. I tillegg er KTF en viktig arena for å utvikle sikre løfteoperasjoner gjennom operasjonelle prosedyrer og retningslinjer, utvikle og heve kompetanse gjennom KTF sine kurs og som felles talerør for hele bransjen.
Industrikran har vært bevisste på at de ønsker å være representert i KTF sitt styre. Gjennom styrevervet har de muligheter til å påvirke utviklingen innenfor fagområdet. Produkt og markedssjef Espen Listaul har derfor siden 2019 hatt verv som varamedlem i styret og ble i 2021 valgt inn som styremedlem.

Espen-Listaul

Espen Listaul.

Espen ble ansatt som krantekniker i Industrikran Norge i 2009. Her har han vært avdelingsleder i perioden 2011 til 2018 i tillegg til arbeider med prosjektering og salg av ABUS-produkter i Norge.
I 2015 tok han ansvar for et nytt agentur innen «Spesial og Ex-produkter» fra STAHL CraneSystems, og jobber i hovedsak med prosjektering og salg av ABUS og STAHL i Norge.
I 2020 ble han utnevnt til produkt- og markedssjef.

 

Erik Myroldhaug
Redaktør i Kranteknikk – medlemsbladet til KranTeknisk Forening

 

Artikkelen ble første gang publisert i Kranteknikk nr. 3/4 2021

 

Relaterte artikler

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer
KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer