24.-25. september 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten.

Dette arrangementet er en unik mulighet for instruktører og faglige ledere innen landbaserte løfteoperasjoner til å holde seg oppdatert på de nyeste kravene og beste praksis, og til å dele erfaringer med kolleger.

InstruktørCamp vil belyse følgende temaer:

  • Regelverk og krav til opplæring
  • Sikre løfteoperasjoner i praksis
  • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

Målgruppe:
Arrangementet retter seg mot personer som skal gi sertifisert og dokumentert opplæring innen landbaserte løfteoperasjoner. Campen retter seg også mot faglige ledere i opplæringsvirksomheter.

Relaterte artikler

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  SE PROGRAM Samlingen gjennomføres som et lunsj til lunsj...

les mer
SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer