Møtet gjennomføres digitalt på Teams og er gratis. 18. oktober kl. 09.00-11.30.

Velkommen til alle interesserte, også de som ikke er medlemmer i KranTeknisk Forening!

Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen.

Nytt på dette møtet er at vi ønsker at deltakerne sender inn spørsmål og aktuelle problemstillinger som de ønsker å få belyst under spørretimen på medlemsmøtet. Spørsmål kan sendes til stene.kristiansen@qualitynorway.no innen fredag 13. oktober.

Program

08.50 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

09.00 Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Espen Listaul, styrerepresentant KTF

09.10 Statusoppdatering fra Petroleumstilsynet (PTIL)

  • Hvilke forventninger vi har til arbeidsgiver i forhold til opplæringsplanene?
  • Hva er forventet å komme i havenergi forskriften?
  • Hva foregår EU i forbindelse med ny maskinforordning og CEN på standardisering?
  • Markedstilsyn

Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

 

09.35 Spørsmål

09.40 Levetidsforlengelse og ny teknologi på kraner
Rune Vabø, Axess Industries

10.05 Spørsmål

10.10 Pause

10.30 Lastebilkran, sikring for transport
Anders Storgjerde, Oceaneering Asset Integrity AS

10.55 Spørsmål

11.00 Spørretimen – spørsmål og svar

11.30 Avslutning og oppsummering
Espen Listaul, styrerepresentant KTF

Relaterte artikler

Oppdatert utgave av KTF-standard pr. november 2023

Oppdatert utgave av KTF-standard pr. november 2023

KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje. Videre er det meningen at denne KTF-standarden...

les mer
Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

I dette nummeret kan du blant annet lese disse artiklene:   Det er behov for kompetanse Avansert styring for løft av 30 000 tonn tunge skip Vil innføre datadrevet vedlikeholdsstyring 6 måneders vikariat ble til 11 år Tidligere utgaver av Kranteknikk finner du her...

les mer