Neste SLBA-forum er 12. juni 2023.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfarings- overføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet arrangeres flere ganger pr. år.

Vi ønsker velkommen til en spennende dag med fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Formålet med forumet er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap, samt bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

SLBA-forum bygger på KTF-standarden som er utviklet i samarbeid med KTFs medlemmer for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg- og anleggsbransjen. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav.

Relaterte artikler

Kran- og løft konferansen 2023 – landbasert

Kran- og løft konferansen 2023 – landbasert

Vi presenterer stolt en konferanse spesielt designet for det landbaserte kran- og løftemiljøet! 1.-2. november på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Vi ønsker å invitere deg/ditt firma som foredragsholder, og/eller utstiller eller deltaker på konferansen!Ønsker du å...

les mer