Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet arrangeres 2 ganger pr. år.

Velkommen til digitalt SLBA-forum 7. mai 2024 kl. 12.-15.30. Møtet er gratis for alle interesserte.

Du får blant annet høre disse foredragene:

Erfaringer fra byggeplass, koordinering og samordning av kran & løft

 • Hvordan ser det ut i dag?
 • Bedre praksis, hva fungerer?
 • Planlegging av aktiviteter helt fra leverandør?
 • Kompetanseheving, krav til SHA koordinator, HMS ansvarlige og verneombud

Martin Johansson, SHA-Koordinator, Sykehusbygg HF

Syk pasient i kran

 • Hva gjør jeg om kollega blir syk?
 • Når og hvordan skal en pasient evakueres?
 • Hva forventes av helsevesenet når vi kommer med ambulanse?
 • Hva gjør kollega til den som er syk før ambulanse ankommer. Hva er mulig?

Espen Munthe-Kaas, Fagansvarlig USAR i ambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus HF

OBRE: Uønskede hendelser ved arbeid i høyden

 • Kommunal organisering ved uønskede hendelser ved arbeid i høyden. Stor-Oslo vs. resten av landet
 • Forventninger til arbeidsgivere
 • Hvilke tiltak bør gjøres på en byggeplass i forkant av en hendelse
 • Handlingsmønster ved en uønsket hendelse

Lars A. Grimsgård, Oslo Brann- Redning (OBRE)

SE HELE PROGRAMMET HER

Forumet bygger på KTF-standarden – sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg – som nå også har spilt en viktig rolle i utarbeidelse av Løfteveilederen som ble lansert høsten 2023.

Vi ønsker velkommen til en spennende dag med fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Formålet med forumet er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap, samt bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

SLBA-forum bygger på KTF-standarden som er utviklet i samarbeid med KTFs medlemmer for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg- og anleggsbransjen. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav.

Det arrangeres fysisk SLBA-forum 30. oktober 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Relaterte artikler

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  SE PROGRAM Samlingen gjennomføres som et lunsj til lunsj...

les mer
Vi har trukket en vinner!

Vi har trukket en vinner!

Under Kran- og løft konferansen 2024 - landbasert som gikk av stabelen 30.-31. januar hadde vi en konkurranse. Vi ønsket innspill og forslag til temaer til neste års konferanse. Premien er gratis deltakeravgift på kurs eller konferanse hos oss til en verdi inntil kr...

les mer