KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter. Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.

Siste nytt fra foreningen, faglig påfyll og nettverksbygging.

Møtene har det siste året vært arrangert digitalt (Teams) og vi opplever økende interesse for disse gratis møtene – både fra medlemmer og andre som er interessert i faget. Det presenteres ved hvert møte interessante og aktuelle temaer fra sentrale aktører innen bransjen – både offshore og landbasert.

Relaterte artikler