I dette 2-dagers nettkurset vil du få tilstrekkelig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Operasjonell driftsstøtte skal gi faglig støtte vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner. Dette er en viktig rolle for å ivareta sikkerheten og gi faglige råd og støtte til operasjonelt ansvarlige. Kurset oppfyller krav i NORSOK R-003 og R-005.

Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.
Alle installasjoner og Petroleumsanlegg på land skal ha utpekt operasjonelt ansvarlige før løfteoperasjoner. Det er selskapet som skal utpeke denne rollen.

Du lærer blant annet

  • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  • Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  • Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  • Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  • Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  • Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  • Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

Relaterte artikler

KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer