I dette 2-dagers nettkurset vil du få tilstrekkelig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Operasjonell driftsstøtte skal gi faglig støtte vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner. Dette er en viktig rolle for å ivareta sikkerheten og gi faglige råd og støtte til operasjonelt ansvarlige. Kurset oppfyller krav i NORSOK R-003 og R-005.

Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.
Alle installasjoner og Petroleumsanlegg på land skal ha utpekt operasjonelt ansvarlige før løfteoperasjoner. Det er selskapet som skal utpeke denne rollen.

Du lærer blant annet

  • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  • Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  • Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  • Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  • Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  • Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  • Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

Relaterte artikler

Vi har trukket en vinner!

Vi har trukket en vinner!

Under Kran- og løft konferansen 2024 - landbasert som gikk av stabelen 30.-31. januar hadde vi en konkurranse. Vi ønsket innspill og forslag til temaer til neste års konferanse. Premien er gratis deltakeravgift på kurs eller konferanse hos oss til en verdi inntil kr...

les mer
KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  Få en smakebit på det spennende programmet som er under...

les mer
Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

Nytt nummer av Kranteknikk ute nå!

Nytt nummer av Kranteknikk - Nr. 3 - 2023, desember I dette nummeret kan du blant annet lese: Sjøfartsdirektoratet: Ny veiledning om løfteinnretninger i havbruksnæringen Et spesielt løft. Ettervirkningene av uværet Hans resulterte i at jernbanebroen ved Ringebu,...

les mer