KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

  • KTF har utviklet denne standarden som et hjelpemiddel for bransjen og med mulighet for på et senere tidspunkt å bli en nasjonal standard, men vi har valgt å beholde standarden som en gratis utgave for å øke bruk og danne et sterkere grunnlag for en fremtidig nasjonal standard.
  • Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretningerog løfteredskap.
  • Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå forpersonell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.
  • Under utarbeidelsen av denne standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske oginternasjonale standarder, bransjens spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteinnretningerog løfteredskap.
  • Der denne standarden ikke er dekkende for de aktivitetene som skal utføres, henvises det til standardernevnt i referanseliste eller andre anerkjente normer.
  • Standarden revideres og oppdateres jevnlig.

Ønsker du å få tilsendt trykt versjon av standarden, så fakturerer vi for produksjonskostnaden samt porto. Send da e-post til post@ktf.no

Relaterte artikler

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer
KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer