KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav.

KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

KTF har utviklet denne standarden som et hjelpemiddel for bransjen og med mulighet for på et senere tidspunkt å bli en nasjonal standard, men vi har valgt å beholde standarden som en gratis utgave for å øke bruk og danne et sterkere grunnlag for en fremtidig nasjonal standard.

Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretningerog løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå forpersonell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Under utarbeidelsen av denne standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske oginternasjonale standarder, bransjens spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteinnretningerog løfteredskap. Der denne standarden ikke er dekkende for de aktivitetene som skal utføres, henvises det til standardernevnt i referanseliste eller andre anerkjente normer.

Standarden revideres og oppdateres jevnlig.

Relaterte artikler

Kran- og løft konferansen 2023 – landbasert

Kran- og løft konferansen 2023 – landbasert

Vi presenterer stolt en konferanse spesielt designet for det landbaserte kran- og løftemiljøet! 1.-2. november på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Vi ønsker å invitere deg/ditt firma som foredragsholder, og/eller utstiller eller deltaker på konferansen!Ønsker du å...

les mer