Av Bård Hopen, faglig leder i Norsk kranpartner

Hva er samkjøring

Samkjøring av to kraner er når hver enkelt kran har sin operatør. Det betyr to kranførere og to radiostyringer. Kranførerne overvåker hver sin kran og kommuniserer via direkte tale. Det vil alltid være behov for utarbeidelse av en Sja for å avdekke mulige farlige situasjoner og fastsette hvordan ting skal løses på en sikker måte.

 

Hva er tandemoperasjon

Tandemoperasjon eller tandemkjøring gjør det mulig å utføre samløft og kjøring med to traverskraner som styres av en operatør med hjelp av et felles styringssystem.
I standard NS-EN 15011 er tandemoperasjon beskrevet i detalj. I og med at tandemkjøring både har skapt mange farlige situasjoner berører dett både nye kraner, men også eldre kranløsninger.
Nye kraner levert etter 2011 skal være bygget i samsvar med denne standard.
Gamle kraner må sikkerhetsvurderes, da det er et gap mellom gammel tandemkjøring og sikkerhetsnivået på nye kraner. Det vil være helt normalt å tette dette sikkerhetsgapet med å foreta en oppgradering.

 

I NS-EN 15011 kan man lese følgende:

5.4.8.5 Tandem kjøring av kran/katt fra en single betjeningsplass

 • Når to eller flere kraner/katter blir brukt for å håndtere en last fra en single betjeningsplass (radiostyring), skal styringssystemet / kontrollsystemet for hver av kranene være knyttet til hverandre for å sikre at under tandemoperasjonen skal: Heisehastighetene er de samme innenfor toleranser for en slik anvendelse
 • Kjørehastighetene er de samme innenfor toleranser for en slik anvendelse
 • Forstyrrelse av operasjonen på grunn av endebryter eller overlastbryter på en kran/katt skal ha likelydende effekt på den andre.
 • En kjørehastighet ut over 60 m/min og heisehastighet over 20 m/min, skal hastighetskontrollen være utstyrt med en korrigerende synkronisering og enhver forstyrrelse på funksjon for katt/kran skal ha tilsvarende effekt på den andre.
 • Hvor kranene kan bli brukt separat og i tandemdrift, skal betjeningsenheten ha tydelig merking av de to funksjoner.

 

Samsvarserklæring for sammensatt maskin

Leverandør må etter krav i de nye Maskinforskriftene både utstede en Samsvarserklæring for hver enkelt kran, men også en samsvarserklæring for den sammensatte maskinen (tandemoperasjon av to traverskraner).
Det må utføres en risikoanalyse avhengig av lastehåndteringen som skal utføres.
Denne risikovurdering er helt nødvendig å utarbeide for samsvarserklæring av sammensatt maskin kan utarbeides. Instruksjon om tandemoperasjon på radiostyringen skal også ligge sammen med brukermanualen.
Det Maskinforskriften sier i klartekst er følgende: Vedlegg I, pkt. 1.2.4.4. Sammensetning av maskiner. ”Maskiner eller deler av maskiner som er konstruert for å virke sammen, skal konstrueres og bygges slik at stoppinnretningene, herunder nødstoppinnretningene, kan stanse både maskinene og alt tilhørende utstyr som ligger foran eller etter i arbeidsprosessen, hvis fortsatt drift kan være farlig”

 

Sikker overvåkning av kraner med tandemkjøring

Leverandørene står ovenfor utfordringer for å oppnå sikker overvåkning av to kraner i tandemkjøring. Det er av de fleste leverandører av radiostyringer løst, men det er viktig å påse at man får aktuelle manualer for kontroll av tandemkjøring. Det finnes flere måter å løse tandemkjøring på men følgende problemstilling er realistisk:

 • Radio data linje: Kommunikasjon mellom to kraner i tandemkjøring blir overført ved hjelp av en radio data link. Med dette menes: Alle motorer som er involvert i løfte bevegelsen blir brutt hvis det blir registrert en overlast på en av taljene i systemet.
 • Alle heisverk som er involvert i en heis eller senke operasjon blir brutt hvis øvre eller nedre endebryter blir aktivert.
 • Alle løpekatter som er involvert i tandemkjøring vil stoppe hvis en kryssendebryter blir aktivert i en ende av krandrageren.
 • Kranene som er involvert i tandemkjøring vil stoppe når en av kranene aktiverer en kryssendebryter i enden av kranbanen.
 • Under tandemkjøring vil signallamper på kranene være aktivert.
 • Ved større hastigheter må synkronisering av hastigheter organiseres.

Konklusjon

Basert på uhell og risikofylt lasthåndtering må både leverandører og eiere sørge for at tandemkjøring er utført på en sikker måte. Man ønsker i større grad å lage en løsning som fjerner noe av risikoen ved uoppmerksomme kranførere, uventede hendelser og lignende. Når den ene kranen stopper på heis, katt- eller brokjøring under samløft kan ulykke inntreffe med store konsekvenser. Det nye regelverket ivaretar en automatisk overvåkning av alle bevegelser på begge kraner uavhengig av kranførers oppmerksomhet eller handling. Det er viktig å få med seg at dersom to løpekatter også betjenes i tandem gjelder samme regler og overvåkning.

 

Vil du lære mer om dette og nærliggende temaer?

Vi tilbyr kurs for årlig oppdatering for sakkyndig virksomhet.

Se kursoversikt

 

 

Relaterte artikler

KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer