Hva er markedstilsyn?

Hva er markedstilsyn?

Petroleumstilsynet fører markedstilsyn for å påse at produktene som omsettes i det indre EU/EØS-markedet oppfyller regelverket. Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge....