Her finner du oversikt over godkjente uavhengige faddere G5, G5L og G20, vårt kurstilbud og annen relevant informasjon knyttet til opplæring: 

OVERSIKT OVER UAVHENGIGE FADDERE G5, G5L og G20

(Dette er tidligere «Sensorlisten» som inneholdt oversikt over personell som har på KTFs tidligere kurs ved navn «Sensorsamling»)

Det er KTFs forståelse at tidligere Sensorer (G5) oppfyller Havtils nye kompetansekrav til uavhengig faddere G5, G5L og G20.
Gyldig godkjenningsperiode etter fullført sensorsamling var tidligere 4 år, og vil i henhold til Havtils anbefaling for dokumentert opplæring nå være 5 år.
KTF vil, som tidligere, holde kontroll og oversikt over Uavhengige faddere/faddere hvis opplæring er gitt i KTF regi – se oversikter her:

Uavhengige faddere G5, G5L og G20 pr 23.05.24 – sortert på bedrift

Uavhengige faddere G5, G5L og G20 pr 23.05.24 – sortert på etternavn

 

Personell som har deltatt på kurs/samling for uavhengig fadder/fadder G5, G5L og G20 oppfyller minimumskravet til kompetanse i henhold til Havtil sine nye opplæringsplaner for G5. Personell som inngår i «oversikt over uavhengige faddere G5, G5L og G20» kan brukes i forbindelse med praktisk
G5 opplæring, under forutsetning av at de har inngått en skriftlig avtale med opplæringsbedriften og bedriften.

Det er sertifisert opplæringsbedrift som skal rette forespørsel til Sentralregisteret om utstedelse av kompetansebevis.

AVKLARINGER FRA Havtil – SPØRSMÅL OG SVAR ANG. KOMPETANSEBEVIS OG OPPLÆRINGEN

 

Kurs/samling for Uavhengig fadder G5 – G5L – G20

KTF tilbyr kurs/samling for uavhengig fadder/fadder G5, G5L og G20.
Kurset er utarbeidet og gjennomføres i hht KTFs nye opplæringsplan for uavhengige faddere/faddere.

Personell som har deltatt på kurs/samling for uavhengig fadder/fadder G5, G5L og G20 oppfyller minimumskravet til kompetanse i henhold til Havtil sine nye opplæringsplaner for G5. Personell som inngår i «oversikt over uavhengige faddere G5, G5L og G20» kan brukes i forbindelse med praktisk kjøreopplæring for offshore kran G5, G5L og G20 i samsvar med krav beskrevet i “dokumentert kompetanse relatert til relevante kompetansemål i emnelisten kapittel 3 i modul P-4.1-G5”.
Dette under forutsetning av at de har inngått en skriftlig avtale med opplæringsbedriften og bedriften.

I dette 2-dagers kurset vil du få kunnskap som kreves av fadder/uavhengig fadder som skal lede og veilede praktisk kjøreopplæring for offshorekran G5, G5L og G20. Du vil i tillegg til få kunnskap om myndighetskrav, Norsok standard R-003 og informasjon om innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.

Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå. Faddere/uavhengig fadder skal utpekes av operasjonelt ansvarlig kran og løfteoperasjoner. Utpekt fadder/uavhengig fadder skal ha avtale med opplæringsvirksomheten som er ansvarlig for opplæringen. Fadder / uavhengig fadder skal ha tilsvarende kompetanse som instruktør. Opplæringsvirksomheten skal sammen med operasjonelt ansvarlig om bord utarbeide en avtale omkring fadder for praksisopplæring på innretningen.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger G5, G5L og G20.

 

Du lærer blant annet:

 • Ha kunnskap om opplæringsplaner som gjelder for praktisk opplæring av kranførere G5, G5L og G20.
 • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Få kunnskap om å veilede personell.
 • Få kunnskap om vurdering av kunnskapsnivå
 • Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr.
 • Kjenne til hvordan opplæringen skal tilrettelegges og gjennomføres
 • Kjenne til sjekklister og leksjonsanvisninger for fadderopplæring
 • Motiverende kommunikasjon

Fadder/uavhengig fadder skal ha tilsvarende kompetanse som instruktør:

 • Dokumentert kompetanse relatert til relevante kompetansemål i emnelisten kapittel 3. For emner relatert til kranoperasjoner i emnelisten er det i tillegg krav om at instruktør/fadder har kompetansebevis som kranfører for G5 Offshorekran og minimum 3 års praktisk erfaring som operatør av offshorekran. Det samme kravet til kompetanse gjelder for faddere av G5L og G20. Med praktisk erfaring menes at vedkommende har praktisert jevnlig operasjon av offshorekran.
 • Kompetansebevis modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)
 • Dokumentert kompetanse modul O-1.2 NORSOK standard R-003N (alternativt annen dokumentert kunnskap om NORSOK standard R-003N)
 • Dokumentert kunnskap til relevante deler av NORSOK standard R-002
 • Dokumentert kunnskap til EN 13852
 • Dokumentert kunnskap til ISO 4309
 • Dokumentert kunnskap om bruksanvisninger for offshorekran
 • Dokumentert kunnskap om bruksanvisninger for aktuelt løfteutstyr som skal benyttes i undervisningen

Relaterte artikler

KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer
KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  SE PROGRAM Samlingen gjennomføres som et lunsj til lunsj...

les mer