KTF-standard

2.2 Forkortelser

CE Conformité European (CE-merking som bekrefter overensstemmelse med grunnleggende krav i EU-direktiver)
NS-EN Norsk standard i overensstemmelse med europeisk norm
ISO International Standard Organisation
ILO International Labour Organisation
SJA Sikker-jobb-analyse (Safe Job Analysis)
SWL Sikker arbeidslast (Safe Working Load)
WLL Største tillatte arbeidslast (Working Load Limit).

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.