KTF-standard

6.13 Storsekk (big bags)

  • Storsekk for flergangsbruk skal ha dokumentasjon.
  • Med engangsbruk menes transport fra produsent via leverandør til bruker.
  • Førbrukssjekk skal alltid utføres
  • Storsekker skal ikke lagres ute uten å tildekkes fordi fibrene ikke tåler eksponering for sollys over tid.
  • Storsekker er produsert i et materiale som lett skades i kontakt med skarpe gjenstander.
  • Bruksanvisningen setter krav til hvordan sekken kan anhukes i forhold til arbeidsvinkler etc.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.