KTF-standard

5.9 Manuelle taljer

  • Operatør skal ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på aktuelt utstyr.
  • For oppheng av taljer. Se avsnitt 7: Faste festepunkter og opphengspunkter for løfteinnretninger.
  • Bruk aldri større kraft på håndtaket/ trekkjetting enn det som er oppgitt i bruksanvisningen. Dette vil normalt være fra 20 til 50 kg.
  • Taljekjettingen skal ikke brukes som løfteredskap rundt lasten.
  • Taljens kroker er sterkest ved belastning i bunnen og blir svakere mot krokspiss.
  • Forsikre deg om at lastkjetting er fri for vridning, dette er spesielt viktig på taljer med to eller flere parter.
  • Løft først lasten så vidt over bakkenivå, eller der lasten står, for å forsikre deg om at bremsen holder

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.