KTF-standard

3.3 Risikovurdering

Bruk av risikovurdering i henhold til vedlegg G, skal vurderes for alle løfteoperasjoner.

  • Alt involvert personell skal vurdere behovet for ”før-jobb-samtale”, sikker-jobb-analyse eller bruk av andre risikoanalytiske metoder som beskrevet i Vedlegg G om bruk av risikovurdering.
  • Alle løfteoperasjoner innebærer risiko. Det kan være hensiktsmessig å kategorisere løfteoperasjonene i forhold til hvor kritiske de anses for å være.
  • Dersom forhold eller forutsetningene som er lagt til grunn ved risikovurderingen endres under utførelse av en løfteoperasjon, skal operasjonen stanses og vurderingen gjøres på nytt.  

For løfteinnretninger skal det planlegges med alternative rømningsveier for kranfører ved ulykke og eller skade / sykdom..

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.