KTF-standard

4.1 Generelle krav

Personløft er løft av personer ved bruk av arbeidsutstyr. 

I forskrift om utførelse av arbeid § 18-8, heter det:

“Arbeidstakere skal kun løftes ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for dette formål. Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.”

 

Bestemmelsen gjelder for alle virksomheter som foretar løft av personer med arbeidsutstyr. Arbeidsgiver er ansvarlig for at bestemmelsene følges.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.