KTF-standard

4.3 Unntaksvis løft av personer

Kraner som ikke er beregnet for løft av personer, kan unntaksvis benyttes til løft av personer dersom arbeidet som skal utføres innebærer liten risiko og er av kortvarig karakter. Eksempler på dette kan være skifte av lyskilder, samt ukompliserte og kortvarige male-, renholds- og montasjeoppgaver m.m. 

Arbeidsutstyr (for eksempel kran og kurv) som benyttes til unntaksvis løft skal oppfylle kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 18-7.

Det skal utarbeides en skriftlig vurdering som begrunner hvorfor det ikke brukes godkjent utstyr til den aktuelle løfteoperasjonen. Det skal gjennomføres en risikovurdering som avdekker mulige farer ved den aktuelle arbeidsoperasjonen og det skal dokumenteres hvilke personer som har deltatt i risikovurderingen. 

På bakgrunn av risikovurderingen skal det utarbeides skriftlige planer og tiltak som viser hvordan det enkelte oppdrag kan gjennomføres trygt på det aktuelle stedet, for eksempel en sikker jobb analyse (SJA). Disse skal til enhver tid være tilgjengelig der hvor dette arbeidet utføres. 

Det skal dokumenteres hvilke personer som deltar i løfteoperasjonen.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.