KTF-standard

5.7 Fastmontert hydraulisk kran

Generelt

  • Kranfører skal ha dokumentert opplæring og kranførerbevis G20. Alternativt sertifisert opplæring G8.
  • Kranfører skal i tillegg ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på aktuell kran.
  • Hydrauliske vinsjer må være tilpasset kranas kapasitet og lastsikringssystem.
  • Vind kan begrense kranas arbeids-/bruksområde. (Vindfang på løfteobjekt)

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.