KTF-standard

4.4 Gjentagende løft av personer med kraner som ikke er beregnet for personløft

Dersom det skal gjennomføres gjentatte løft med kraner som ikke er beregnet og godkjent for personløft og det ikke kan klassifiseres som unntaksvis løft må det søkes dispensasjon fra Arbeidstilsynet før løfteoperasjonene kan utføres. Det må da kunne dokumenteres hvorfor utstyr beregnet og godkjent for personløft ikke kan brukes.

For mer informasjon om personløft og søknad om dispensasjon se:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/personloft-for-arbeid-i-hoyden/

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.