KTF-standard

6.11 Løft av gassflasker

  • Ved løft av gassflasker skal det alltid brukes en lastbærer, eller et annet løfteredskap som er beregnet til formålet.
  • Gassflaskene skal ikke løftes i “targabøylen”.
  • På gassflasker hvor manometre ikke er integrert i flasketopp, skal disse demonteres før løfting.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.