KTF-standard

6.22 Strekkfisker

  • Dersom det benyttes strekkfisker i løftearrangement, skal de være sertifisert og godkjent for løfting.
  • Påse at gafler/bolter og gjengeparti ikke er skadet.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.