KTF-standard

5.5 Traverskran

Generelt

 • Kranfører skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring og kranførerbevis G4 bro og traverskran samt dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på aktuell kran. Alternativt der hvor arbeidsgiver har risikovurdert bruken og kommet frem til at det ikke er fare for skade på liv eller helse kan opplæringen være gitt som dokumentert opplæring.
 • Dersom krana disponerer spesialutstyr som f.eks. vakuumløftere og magnetløftere, skal utstyrsspesifikk opplæring på dette utstyret, være gjennomført.
 • Dersom traverskranen er plassert i et oversiktlig område, og det ikke er blindkjøring, kan kranfører utføre løfteoperasjonen alene gjennom selv å ivareta oppgavene til anhuker og signalgiver.
 • Traverskranfører som kjører radiostyrt kran, skal ha øyekontakt med kran og last. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal retningslinjer kap.3.8.3 følges.
 • Radio-/fjernstyrte traverskraner skal ha entydig merking av betjeningspanel og tilhørende kran. Dette er spesielt viktig der det er flere kraner i samme bygg/ hall. Slike betjeningsinnretninger skal være låsbare eller beskyttet mot uautorisert bruk med kode. Dersom reservesender finnes, skal denne oppbevares slik at kranfører ikke settes i fare for å ta feil sender, eller at begge sendere blir brukt samtidig.
 • Ved flere enn en kran på samme kranbane eller flere enn en katt pr. kran skal ha kollisjonsvern. Aktivt kollisjonsvern kan utelates dersom bevegelsesenergien er lav og lastens karakter ikke krever det.
 • Ved flere kraner på samme bane skal en servicebryter pr. kran være montert. Felles hovedstrømsbryter for tilførsel.
 • Automatiske- eller semiautomatiske styrte kraner skal ha anordning som stanser funksjonen hvis personell eller kjøretøy, utilsiktet kommer inn i arbeidsområdet.
 • Ved samkjøring (omslagsbryter A+B) av flere løpekatter på samme kran, anbefales det et styresystem hvor alle sikkerhetsinnretninger påvirker alle heisverk.
 • Merking av løftekapasitet(er)må klart fremgå av merking på begge sider av kranbru/ travers, godt synlig fra betjeningsplass. Dette er spesielt viktig når det gjelder korrekt bruk av flere løpekatter på samme kranbru/ travers. (WLL Hovedløft, hjelpeløft og samløft)

Bruk

 • Kontroll før bruk skal gjennomføres i henhold til sjekkliste basert på kranens bruksanvisning og bedriftsinterne retningslinjer.
 • Kranfører skal ha god oversikt over løfteområdet og kjenne til hindringer.
 • Kranfører skal til enhver tid holde sikker avstand til lasten pga. klemfare.
 • Kran med mulighet for betjening fra flere steder (for eksempel radiostyring og tablå) skal være slik innrettet at bare en betjeningsstasjon er aktiv. Dette gjelder ikke for nødstopp.
 • Kran med fast manøverplass/førerkabin skal ha evakueringsmuligheter i hele operasjonsområdet.

Etter bruk

 • Kranen skal parkeres i henhold til bruksanvisning og bedriftens retningslinjer samt sikres mot uautorisert bruk

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.