KTF-standard

6.5 Løfteredskap av kjetting

 • Ved bruk av kjettingskrev bør partene samles ved krankjøring uten last. Dette for å unngå at anhuker skades av utsvingene kjettingparter ved mottak av skrev uten last. Slå et halvstikk med en part rundt de øvrige partene. Unngå sammenkobling som kan hekte i hindringer.
 • Unngå vriding på løftehode og kjettingpartene under bruk.
 • Unngå at kroken påføres uheldige sidekrefter ved snaring. Dette er når kroken ligger på en kant eller at det snares rundt små diametere.
 • Kroker skal alltid belastes i bunnen, ikke på krokspissen. Bruk kroker av en størrelse som passer i løftepunktet.
 • Ved snaring av skrev med stor arbeidsvinkel, skal krokåpningen vende ut fra skrevets loddlinje.
 • Påse at innkortingskroker/ klør/ mekanismer og snarekroker m/ glideløkker brukes iht. bruksanvisningen.
 • Når kjettingredskap er satt sammen ved bruk av leddede koblingsløkker, må en ved førbrukskontroll, i tillegg ha fokus på korrosjon og bevegelighet i leddet. Leddede koblingsløkker må smøres.

  Bli medlem?

  Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

  I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.