KTF-standard

4.2 Personløft med kraner beregnet og godkjent for formålet

Personløft skal fortrinnsvis utføres med utstyr som er beregnet og godkjent for løfting av personer.

Det fremgår av kranens bruksanvisning og samsvarserklæring dersom den er beregnet for løfting av personer. Har man slik utstyr er det fritt frem for løfting av personer så lenge utstyret er kontrollert og funnet i orden samt de som betjener utstyret har nødvendig opplæring. Planlegging og vurdering av risiko er en naturlig del av alle løfteoperasjoner.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.