KTF-standard

5.2 Mobilkran – havnemobilkran

Generelt

 • Kranfører skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring og kranførerbevis G1 for mobilkraner.
 • Kranfører skal i tillegg til sertifisert opplæring ha gjennomgått utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring på aktuell kran

Oppstilling og bruk

 • Ved transport på veg og anleggsområde må krana være korrekt rigget og sikret og flyttes i henhold til kranens bruksanvisning
 • Adkomstveier for havnemobilkraner og mobilkraner må ha tilstrekkelig bæreevne, bredde og høyde (el- ledninger)
 • Oppstillingsplass må tåle kranens marktrykk fra underlagsputer (NB! Kabelgrøfter, kumlokk, kulverter, kaier, skråninger, og betongdekker)
 • Krana skal oppstilles og klargjøres for bruk iht. bruksanvisning.
 • Det skal benyttes ekstra underlagsputer når det er nødvendig i forhold til underlagets bæreevne. Det er viktig at støttebein plasseres i senter av underlagspute.
 • Ved at byggeplasser har mange ulike grundforhold, bør det benyttes geoteknikker for vurdering av bæreevne.
 • Det skal gjennomføres førbrukskontroll. Kraner som krever omfattende rigging skal det også gjennomføres en montasjekontroll før bruk.
 • Kranfører må forsikre seg om at lastsikringssystemet er korrekt programmert i forhold til kranens oppstilling og konfigurasjon.
 • Kranfører skal innstille kjøring når vindstyrken overstiger begrensningen i kranens bruksanvisning eller at lastens vekt eller omfang hindrer sikker lasthåndtering.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.