KTF-standard

6.20 Løpekatter

  • Løpekatter skal brukes som beskrevet i produsentens bruksanvisning
  • Påse at kattens bredde og hjulprofil er riktig i forhold til bjelkens profil og bredde. Videre at løpekatten er riktig tilpasset og montert.
  • Ved bruk av løpekatt på bjelke skal det alltid være montert endestoppere.
  • Løpekatter skal ikke påføres sidekrefter utover det bruksanvisningen tillater.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.