KTF-standard

7.2 Faste festepunkt/skinner for løfteinnretning 

  • Før et fast festepunkt for løfteinnretning tas i bruk første gang, skal sakkyndig virksomhet utstede en dokumentasjon på at det er klart til bruk (Sakkyndig førstegangskontroll).
  • Påsveiset løfteøre i struktur, løftebjelke, innstøpt hylse i betong, oppheng av løfteutstyr i heissjakt o.l. regnes som faste festepunkter.
  • Dokumentasjon for innstøping / gysing / liming skal foreligge. Produsentens montasjeanvisning må følges.
  • NDT og/eller visuell inspeksjon med prøvebelastning skal legges til grunn for godkjenning av festepunkt.
  • Alle festepunkter for oppheng av løfteinnretninger skal være dimensjonert, testet og tydelig merket med WLL og ID-nr.
  • Eventuelle begrensninger på bruk av faste festepunkt skal være spesifisert i dokumentasjon og kunne leses på/ved selve festepunktet eller bli gjort kjent for brukeren på annen måte. Sideveis belastning tillates ikke uten at det er beskrevet i bruksanvisning.
  • Førbruks- og etterbrukssjekk av festepunktet skal alltid utføres.
  • Periodisk sakkyndig kontroll skal utføres når festepunktet benyttes regelmessig, ved sjelden bruk kan periodisk sakkyndig kontroll utelates, inntil festepunktet skal tas i bruk igjen.
  • Når bjelkeklype brukes til opphengspunkt (eksempel: taljeoppheng ved rigging), må det kunne framlegges et dokument som bekrefter at opphengspunktet (bjelken) tåler aktuell kraft og eventuell annen påkjenning løfteutstyret kan påføre. Det er normalt rådgivende ingeniører innen ulike bransjer som kan beregne og bekrefte dette. (oppheng i bygningskonstruksjoner er blant de komplekse)

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.