KTF-standard

3.6 Brukssjekk

Bruker av løfteredskap og løfteinnretning skal sjekke utstyret og forsikre seg om at det er i sikker stand før og etter bruk. Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for brukssjekk (før- og etterbrukssjekk).

Det vil si å fremskaffe, utarbeide og vedlikeholde hensiktsmessige rutiner og sjekklister for dette, samt sørge for at det blir gitt informasjon og opplæring, men det er bruker sitt ansvar å utføre bruksjekken.

Før – og etterbrukssjekken skal innbefatte følgende:

  • visuell sjekk av løfteredskap og løfteinnretning
  • funksjonsprøving av utstyret i tråd med produsentens anbefalinger
  • funksjonsprøving av nødstoppanordning
  • melding om eventuelle feil og mangler til teknisk ansvarlig

Rutiner for daglig sjekk av løfteredskap og løfteinnretning kan dekke dette kravet til brukssjekk.

Løfteinnretninger skal ikke tas i bruk dersom sikkerhetssystemer eller deler av sikkerhetssystemer er i ustand eller ute av drift.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.