KTF-standard

6.14 Klyper (plateklyper/bjelkeklyper etc.)

  • Påse at klypene er tilpasset objektet som skal løftes.
  • Førbrukssjekk skal utføres, se spesielt etter skjevheter, skadde gripeflater, strammemekanismer med gjengespindel for bjelkeklyper og plateklyper.
  • Bruksanvisningen angir bruksområder og bruksbegrensninger som en skal forholde seg til ved bruk av klyper.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.