KTF-standard

Vedlegg I (Normativt) Kontrollmerking etter sakkyndig kontroll og dokumentasjon

 

Fargemerking av utført sakkyndig kontroll.

Løfteinnretninger, løfteredskap, trucker, personløftere, klatrestillas, hengestillas, byggeplassheiser og masseforflytningsmaskiner skal merkes med oblat, for å synliggjøre at lovpålagt periodisk sakkyndig kontroll (12 månedlig) er utført. (Løfteredskap kan merkes med spray eller strips med årets merkefarge.)

Kontrollmerking etter sakkyndig kontroll og dokumentasjon

Ved merking av løfteinnretninger skal det benyttes merkeoblater som angir kontrollmåned, samt kontrollmåned for neste sakkyndige kontroll. Navn og adresse på sertifisert sakkyndig virksomhet samt sertifiseringsorgan, skal fremgå av merkingen på kontrolloblat.

Hvit farge angir at løfteutstyret ikke skal brukes.

Den virksomheten som eier og/eller leier inn/bruker utstyret skal sørge for at utstyret er korrekt merket.

Den virksomheten som eier og/eller leier inn/bruker utstyr som er underlagt krav om sertifisert sakkyndig kontroll, skal påse at slik kontroll er utført.

Det skal i tillegg til merking foreligge en rapport fra sakkyndig virksomhet etter utført sakkyndig kontroll.

Ref:
Forskrift om utførelse av arbeid § 13-1 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll
Forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 Dokumentasjon av sakkyndig kontroll

 

Dokumentasjon

Arbeidsgiver / eier skal oppbevare følgende dokumentasjon. Den skal fremlegges for sakkyndig virksomhet ved kontroll, samt kunne vises offentlig myndighet på forlangende.

 

Dokument Løfteinnretninger Løfteredskap som kjettingskrev, fiberstropper, sjakler osv.
Bruksanvisning X (på norsk) X (på norsk)
Samsvarserklæring

X (for utstyr levert etter 1.1.1995,

skal også være på norsk)

X (for utstyr levert etter 1.1.1995,

skal også være på norsk)

Sertifikat formular 3

(Bruksattest)

X NA
Sertifikat formular 4 X (for krankroken) X
Sertifikat formular 5 (ståltausertifikat) X (viktig ved bytte av ståltau) NA
Vedlikeholdsjournal X NA (kan være aktuelt på komplekse løfteredskap som feks. containeråk og hydrauliske grabber)
Kontrollrapport med gyldig bruksgodkjenning X X

 

X – betyr at det skal foreligge, NA – betyr at det ikke er relevant

Utstyrs eier skal oppbevare slik dokumentasjon i hele utstyrets levetid og den skal følge utstyret ved eierskifte.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.