KTF-standard

6.17 Magnetløftere

  • Førbrukssjekk og bruk skal utføres i samsvar med bruksanvisningen.
  • Overflatene/kantene på lasten og magnetløfteren må være rene og frie for løse partikler og skader.
  • Løft først lasten litt opp, for å forsikre deg om at redskapet holder lasten.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.