KTF-standard

7. Faste festepunkter og opphengspunkter for løfteinnretninger.

7.1 Anhukingspunkt på en komponent eller et utstyr som skal løftes

  • Dette er løftepunkter på en komponent eller et utstyr som skal løfte sin egen vekt, når disse punkter er en del av konstruksjonen. (Eks. løfteører på en truck som kun skal løfte denne, eller løftepunkter på en maskindel eller konstruksjon)
  • Riktig bruk av løftepunktene skal være beskrevet i produsentens bruksanvisning eller dokumentert på annen måte.
  • Det er ikke krav til sertifisering av slike løftepunkter, men løftepunkter på maskiner skal være tydelig og varig merket.
  • Det skal utføres før- og etterbrukssjekk av slike løftepunkter.
  • Løftepunkter som ikke er å betrakte som en integrert del av enheten som skal løftes, betraktes som et løfteredskap og skal sertifiseres og ha periodisk sakkyndig kontroll.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.