KTF-standard

5.6 Lastebilkran

Generelt

 • Kranfører for lastebilkraner over 2tm skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring og kranførerbevis G8 for lastebilkraner.
 • For lastebilkraner under 2tm kreves dokumentert opplæring.
 • Kranfører skal i tillegg ha dokumentert utstyrsspesifikkopplæring på aktuell kran.
 • Konsollmonterte eller andre hurtigkoplete kraner skal være korrekt låst til kjøretøyet.
 • Ved transport på veg må krana være korrekt sikret / pakket, slik at bla. kranarmen ikke kan svinge ut.

Oppstilling og bruk

 • Støtteben skal være kjørt ut, ned og låst i henhold til bruksanvisning. Sjekk underlag og underlagsputer. Bruk ekstra underlagsputer når det er nødvendig. Det er viktig at støttebein plasseres i senter av underlagspute.
 • Ved at byggeplasser har mange ulike grundforhold, bør det benyttes geoteknikker for vurdering av bæreevne.
 • Krana skal stå horisontalt for å oppnå full stabilitet.
 • Krana må pakkes ut iht. bruksanvisning.
 • Krana skal brukes innenfor den svingsektor og med de maksbelastninger som er angitt i lastdiagrammet. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av manuelle forlengere.
 • Vær spesielt oppmerksom på el -ledninger og andre hindringer.
 • Krana skal kun brukes til løft. Trekking og skyvning av last er ikke tillatt.
 • Vind kan begrense kranas arbeids-/bruksområde. (Vindfang på løfteobjekt)
 • Hydrauliske vinsjer må være tilpasset kranas lastsikringssystem, makslast, opp – nedstopp og momentføler – bryter.
 • Vinsj må kun benyttes i henhold til kranens bruksannvisning.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.