KTF-standard

Vedlegg H (Informativt) Eksempler på løfteutstyr

 Løfteinnretninger som er dekket av denne standarden (eksempel)

Kraner – alle typer
Arbeidsvinsjer

Taljer – alle typer

Anleggsmaskiner som brukes til løft av hengende last

 

Løfteredskap og arbeidsutstyr som er dekket av denne standarden (eksempel)

Løfteåk Sjakler
Blokker Stropper – fiber/kjetting/ståltau
Last- og servicecontainere Stropper – enkel/flerbent
Kurver Enkle/flerskivede blokker
Arbeidskurv Svivler
Avfallscontainer Ringer
Øyebolter/Øyemutter Strekkfisker
Bjelkeklemmer Betong tobb
Kroker Koplingsledd
Kilehylser Forløpere
Løftebeslag

 

Eksempler på avtakbart løfteutstyr

Typiske eksempler på utskiftbart løfteutstyr:

Klemmer
Grabber
Tømmerklør
Rotatorer
Grabbskuffer
Vakuumløftere
Løftemagneter
C-kroker
Løftegafler
Løfteåk

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.