KTF-standard

6.8 Sjakler

 • Sjakler beregnet for løft skal ha leselig og sporbar merking (CE-merking, produsent initialer, arbeidsbelastning og identitet)
 • Sjakkel kropp og bolt skal være uten skader eller deformasjoner, dvs. er fri for hakk, groper, sprekker, korrosjon, skader på gjenger mv.
 • Original sjakkelbolt skal brukes, slik at dimensjon og gjenger er riktig og i fult inngrep på bolt og kropp. Dersom bolten kan virke for kort eller for lang kan dette skyldes sammenklemt eller utvidet sjakkelkropp.
 • Ved bruk av sjakler bør sjakler med roterende bolt / mutterbolt med låsesplint foretrekkes.
 • Sjakkelens WLL er beregnet ut fra belastning mellom sjakkelbøylen og bolten. Sjakler har redusert belastning på tvers og noen også reduksjon ved punktlast på bolten, se bruksanvisningen.
 • Arbeidsvinkelen mellom flere parter som er samlet i en sjakkel kan gi reduksjon i løftekapasiteten, se bruksanvisningen.
 • Ved feste av sjakkel i et løftepunkt med boret hull for bolten, skal trekkretningen på sjakkelen være langs med løftpunktet slik at verken sjakkel eller løftpunkt belastes sideveis.
 • Sjakler med roterende bolt bør alltid brukes i permanente oppheng og ved sammenkobling av utstyr og mutteren sikres med saksesplint / splittsplint av stål.
 • I enkelt løft med sjakkel, kan det som dobbel sikring brukes låsepinner som er enklere i bruk, for eksempel orepinner. Hårnålsplinter bør ikke brukes da kan sprette ut ved kontakt med hindringer.
 • Dersom det brukes sjakkel med øyebolt eller sporbolt i løftearrangement, må bolten være tilstrekkelig sikret for å motstå eventuelle roterende krefter som overføres til sjakkelbolt.
 • Hvor faren for roterende krefter til sjakkelbolt er liten, kan andre sjakkeltyper benyttes, men bør kun brukes til “enkelt løft” det vil si at sjakkelen åpnes og tiltrekkes mellom hvert løft.
 • For løfting av personer skal det kun benyttes sjakler med dobbel låsing, for eksempel mutter pluss sakseplint/splittpinne eller skrudd forbindelse med splittpinne. Det skal ikke benyttes orepinne (traktorpinne) eller annen låsing (hårnalspinne) som kan slås ut under bruk.
 • Sjakler, hvor bolt kun er låst med splittpinne (ingen gjenget utførelse), tillates ikke.

  Bli medlem?

  Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

  I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.