KTF-standard

7.3 Festepunkter for trekking

  • Ved trekkeoperasjoner bør relevante deler av denne standarden legges til grunn for utførelsen, spesielt kapittel 3.3 om risikovurdering og 3.4 om planlegging.
  • Styrke av festepunkter for trekking bør være dokumentert.
  • Dersom det forekommer vertikal bevegelse av lasten i forbindelse med trekking, skal festepunktet underlegges kravene i kapittel 7.2 Faste festepunkt/skinner for løfteinnretning.
  • Det skal utføres før- og etterbrukskontroll av festepunkter for trekking

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.