KTF-standard

6.9 Øyebolter, øyemutre og svivelbolter

 • Kontroller at øyebolter/muttere er av anerkjent type, kvalitet og riktig merket.
 • Kontroller at øyebolten/mutteren ikke er modifisert eller skadet.
 • Kontroller at innskruingsgods eller gjenget bolt som øyebolt eller mutter skal festes til, har samsvarende kvalitet, gjengetype og dimensjon, samt er uten skader.
 • Riktig montering er når øyeboltens eller mutterens anleggsflate/krage, er skrudd helt inn mot underlaget.
 • Påse at trekkretning etter montering er i henhold til bruksanvisning og WLL. Bruk gjerne øyebolter i leddet/svivel utførelse. Vær oppmerksom på begrensninger ved bruk av øyebolter i C15 kvalitet.
 • Godstykkelsen i materialet som øyebolten skrues inn i, skal ha minst samme tykkelse som boltdiameteren.
 • Forutsetning for WLL er at øyebolten er skrudd inn i stål. Materialer som blant annet støpejern og aluminium krever reduksjon av WLL.

  Bli medlem?

  Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

  I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.