KTF-standard

6.2 Rutiner før bruk, etter bruk og oppbevaring av løfteredskap

  • For å sikre god oversikt over løst løfteredskap som ikke er i bruk, bør virksomheten innarbeide faste rutiner for oppbevaring, herunder lagring på faste plasser og system for at forveksling og valg av feil utstyr unngås.
  • Løfteredskap skal beskyttes mot vær og andre skadelige påvirkninger under lagring.
  • Større løfteredskap som løfteåk, forløpere, lastbærere og lignende skal hvis det er praktisk mulig beskyttes mot skadelig påvirkning under lagring.
  • Løfteredskap skal før og etter bruk inspiseres med hensyn til korrekt merking, mulig overbelastning, slitasje eller skader.
  • Bruker skal bringe løst løfteredskap tilbake til oppbevaringssted etter bruk.
  • Defekt og skadet løfteredskap skal merkes eller gjøres ubrukbart og bør samles en bestemt plass. Samlingsplassen for defekt og skadet redskap må være tydelig merket.
  • Virksomheter som har mye løfteredskap bør etablere egne rutiner for inn og utlevering av løftredskaper til utførende personell, samt gjennomføre en prosedyre med kontroll av utstyret før ny utlevering. Denne kontrollen må gjennomføres av en kvalifisert person.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.