KTF-standard

Vedlegg K (Normativt) Elektriske ledninger

 

Ved oppstilling av kraner i nærheten av luftledninger skal ledningseier kontaktes dersom avstandene er mindre enn 30 meter fra høyspenningsluftledninger. Til lavspenningslinjer skal det være en fri avstand på minst 2,5 meter (ref. faktaark 2002 fra DBE). Det må tas hensyn til 30º utsving på kranens heisetau og lastens største mulige omfang fra lastsenteret.

Som høyspenning regnes spenninger over 1000 volt, dette vil kunne være større ledningstraseer og jernbanelinjer.

Som lavspenning regnes spenninger under 1000 volt og vil være blant annet gatebelysning og bolig tilførsler.

Med dette menes at den som har ansvaret for å stille opp en kran, må sjekke ut hvem som er ledningseieren. Dette vil normalt være lokale energiverk, Statnett, Jernbaneverket eller eier av sporveier.

Det er eieren av ledningene som skal beskrive aktuelle forsiktighetsregler og tiltak for bruk av kraner i nærheten av sine ledninger. Risikovurderinger og Sikker Jobb Analyser vil være grunnlaget for tiltak.

Et vanlig sikkerhetstiltak er at lednings eier krever en eller flere sikkerhetsvakter for å ivareta sikkerheten. Andre sikkerhetstiltak kan være strømutkobling, arbeidsområde begrensninger, jording av kran, tilgjengelig nødstopp for vakter etc.

Ledning eierne har forskjellige prosedyrer for å håndtere dette. For eksempel arrangerer Jernbaneverket opplæring både for kranfører og de som skal være sikkerhetsvakt, «Leder elsikkerhet», samt at de skal være med å bestemme sikkerhetstiltak og mannskapsbehov.

Viktig at ledningseieren kontaktes i god tid før oppstilling av kranen slik at eventuelle søknadsfrister og behov for bistand kan avklares.

Elektriske ledninger

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.