KTF-standard

Innledning

Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, bransjens spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Der denne standarden ikke er dekkende for de aktivitetene som skal utføres, henvises det til standarder nevnt i referanseliste eller andre anerkjente normer.

Standarden revideres og oppdateres jevnlig. Siste gjeldende utgave er den som er tilgjengelig på denne nettsiden. 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.