KTF-standard

5.1 Bruk av kraner

 • Kun personer med nødvendig dokumentert opplæring skal brukes til anhuking og signalgiving
 • Det skal være sikker kommunikasjon mellom kranfører og signalgiver /anhuker.
 • Dersom det brukes flere kraner, tårn, mobil og lastebilkraner eller annet utstyr som kan komme i konflikt med hverandre bør det tildeles egen sikkerhetsradio for internkommunikasjon mellom disse.
 • Vær spesielt oppmerksom på elektriske ledninger og andre hindringer.
 • Kraner skal ikke benyttes nær elektriske ledninger. (Se vedlegg K)
 • For å unngå hindringer som elektriske ledninger, trafikkerte områder, steder med offentlig ferdsel og andre områder hvor lastføring skal unngås, anbefales etablering av arbeidsområdebegrensning på kranen.
 • Kraner som oppstilles og brukes utendørs i en høyde over 15 m (30 m i tettbygd strøk) skal merkes med lys i mørke. Se ellers vedlegg J om rapportering av luftfartshindre.
 • Kraner skal kun brukes til løft. Trekking og skyving av last er ikke tillatt.
 • Bruk av kraner utendørs skal stanses i tordenvær.
 • Bruk av kraner utendørs skal stanses ved vindhastigheter ut over det produsenten tillater, samt dersom lastens karakter gjør løfting i vind risikofylt.
 • Ved samløft mellom kraner skal det foreligge risikoanalyse. (se pkt. 3.8.7)
 • Kraner skal ikke forlates med last hengende i kroken.
 • Dersom kraner disponerer spesialutstyr som f.eks. vakuumløftere, magnetløftere og grabber, skal utstyrsspesifikk opplæring, på dette utstyret, være gjennomført og dokumentert.
 • Ved kontroll og arbeid på kraner hvor det ikke er forskriftsmessig adkomst og mulighet for fall til et lavere nivå bør det benyttes om mulig personløfter eller egnet fallsikringsutstyr.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.