KTF-standard

3.1 Overordnede krav

  • All bruk, vedlikehold, lagring, sjekk, inspeksjon og undersøkelse av løfteutstyr skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standarder og produsentens bruksanvisning.
  • Løfteutstyr skal kun benyttes av personell som har og kan dokumentere anerkjent kompetanse på aktuelt utstyr. Norm for opplæring fremgår av vedlegg B.
  • Ansvar til arbeidsgiver og personell som er involvert i løfteoperasjoner, er beskrevet i Vedlegg A om roller og ansvar.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.