KTF-standard

5.3 Tårnkran

Generelt

 • Kranfører skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring og kranførerbevis G2 for tårnkraner.
 • Kranfører skal i tillegg til sertifisert opplæring ha gjennomgått utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring på aktuell kran.
 • Før oppstilling må grunnforhold kontrolleres i samråd med geoteknikker og tillatt marktrykk være oppgitt.
 • Fundamentering og kranbane skal utføres etter produsentens anvisninger, dokumenteres og bekreftes.
 • Tårnkraner skal jordes iht. bruksanvisningen. Normalt utføres jording gjennom kranens hovedtilførsel. I tillegg må kranen jordes til byggets/anleggets jordingssystem og armering for at kran, bygg og området får samme jordpotensiale.
 • Det skal være sikker tilkomst til førerplass, ved tilkomst høyere enn 4.etg. eller 20 meter anbefales det montering av heis for kranfører.
 • Plan for førstehjelp og evakuering av skadet eller syk kranfører må utarbeides.

Bruk    

 • Kranen skal stilles opp i henhold til kranens bruksanvisning
 • Kontroll før bruk skal gjennomføres i henhold til sjekkliste basert på kranens bruksanvisning og bedriftsinterne retningslinjer.
 • Ved forflytting langs skinnegangen skal kranfører ha full visuell oversikt over kjørebanen og være sikker på at den er fri for hindringer. Er det ikke oversikt over hele kranbanen kan kranfører benytte seg av signalgiver på bakken.
 • Dersom flere kraner operer på samme området, i forskjellige høyder, men med arbeidsradier som går i hverandre, skal det utarbeides en instruks/ kjøreplan for kranene. Det anbefales at det etableres arbeidsområdebegrensning og-/eller antikollisjonssystem.
 • Kranfører skal innstille kjøring når vindstyrken overstiger begrensningen i kranens bruksanvisning eller at lastens vekt eller omfang hindrer sikker lasthåndtering.

Etter bruk

 • Tårnkraner skal svinge fritt med vinden. Vær oppmerksom på løpekatt og krokposisjon i forhold til eventuelle hindringer.
 • Når kranen forlates, skal den låses og sikres mot uautorisert bruk.
 • Skinnegående kraner skal være festet til skinnegangen med klemmer

Tillegg for selvreisende kraner

 • Ved montering av selvreisende kraner skal produsentens montasjeinstruks følges.
 • Ved at byggeplasser har mange ulike grundforhold, bør det benyttes geoteknikker for vurdering av bæreevne. Støtttebein skal være i senter på underlagsputer.
 • Montasjekontroll skal gjennomføres etter flytting/montering
 • Ved transport av selvreisende tårnkraner må svingen sikres mekanisk før transport

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.