KTF-standard

6. Tilleggskrav for ulike løfteredskap

6.1 Bruk av løfteredskap

  • Brukere av løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæringen dekker de aktuelle løfteredskap som skal brukes og de anhukings oppgaver som skal utføres.
  • Dette vil si at arbeidsgiver skal gi spesifikk opplæring, på alle løfteredskap som personellet skal bruke i sitt arbeid.
  • Personer som skal anhuke last og dirigere kraner, skal ha gjennomgått dokumentert opplæring som anhuker og signalgiver.
  • Signalgiver/anhuker skal sammen med kranfører, påse at arbeidsområdet er sikret, slik at personell som ikke deltar i løfteoperasjonene ikke kommer til skade. Materiellhåndteringsplan, opprettelse av faste sikrede lastruter, avsperrede områder og midlertidige avsperringer vil være aktuelle tiltak. (Se vedlegg C)

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.