KTF-standard

6.6 Løfteredskap av ståltau

 • Velg stropper av en ståltautype og utførelse som er egnet for aktuell bruk, med hensyn til bøyelighet, kjernemateriale, endefester etc.
 • For å kunne belaste en ståltaustropp maksimalt i u-form, må diameteren der stroppens legges rundt (anleggsdiameteren) være minst 6 x ståltauets diameter. Dersom anleggsdiameteren er lik tauets diameter reduseres styrken med 50 %.
 • Vær oppmerksom på at dersom det løftes i kun en ståltaustropp kan lasten rotere mye ved oppløft.
 • Ståltau med klem eller knekkskader må ikke brukes, knekkskade forårsakes av laster hvor ståltauet legges rundt en skarp kant.
 • Kasser ståltaustropper med et eller flere trådbrudd når de skal håndteres av personell, selv innenfor akseptkriteriene for trådbrudd. Utstikkende tråder kan gi personskader.
 • Ståltaustropper med rust skal ikke brukes da gravrust kan føre til brudd eller svekkelse av styrke.
 • Ståltaustropper med presslåser har normalt en maks. arbeidstemperatur på 100 °C.
 • Hver oppmerksom på at det oppstår korrosjon og slitasje på presslåser, slitasjen oppstår når stropper dras på betonggulv, asfalt etc.
 • For å holde et snaret hiv med ståltaustropper samlet under lagring, kan det brukes en spesialklemme laget til formålet.

  Bli medlem?

  Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

  I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.