KTF-standard

6.16 Vakuumløftere

  • Førbrukssjekk og bruk skal utføres i samsvar med bruksanvisningen.
  • Påse at vakuumløfteren er tilpasset det formålet med den overflaten som skal løftes.
  • Sjekk pute/pakninger at disse er hele og fri for skader.
  • Sjekk varslingsanordninger dersom dette er montert.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.