KTF-standard

5.10 Minikraner

Generelt

 • Krav til kranfører av minikran produsert iht. EN 13000:
  (ref. kommiterapport fra Arbeidstilsynet)
  • Fra 0 til og med 2 tm – Dokumentert opplæring
  • Fra 2 til og med 10 tm – G8 førerbevis (sertifisert opplæring)
  • Over 10 tm – G 1 mobilkranfører bevis (sertifisert opplæring)

Løftekapasiteten beregnes ut fra det høyeste lastmoment ™ minikranen/mobilkranen har på en arbeidsradius utenfor støttebeinene (veltelinjen). Dette på grunnlag av kranens lastdiagram uten tilleggsutstyr.

 • Kranfører skal i tillegg ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på kran og tilleggsutstyr som f.eks. vakuumløftere, magnetløftere og grabber.
 • Adkomst for minikraner må ha tilstrekkelig bæreevne, bredde og høyde.
 • Oppstillingsplass må tåle kranens marktrykk fra støttebein (NB! Kabelgrøfter, kumlokk, kulverter, skråninger, brygger, betongdekker og gulv).
 • Støtteben skal være utkjørt, nedkjørt og låst i henhold til bruksanvisning. Det skal benyttes ekstra  underlagsputer når det er nødvendig iht. underlagets bæreevne. Det er viktig at støttebein plasseres i senter av underlagspute.
 • Krana må “pakkes ut” og oppstilles iht. bruksanvisning.
 • Vær spesielt oppmerksom på el-ledninger og andre hindringer.
 • Krana skal kun brukes til løft. Trekking og skyving av last er ikke tillatt.
 • Ved samløft skal det foreligge risikoanalyse iht. vedlegg G.
 • Kranfører må forsikre seg om at lastsikringsutstyret er korrekt programmert.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.