KTF-standard

5.11 Multimaskiner

  • Fører av multimaskin skal ha gjennomgått den opplæring som kreves for basismaskinen
  • Fører skal i tillegg ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på det tilleggsutstyret som brukes.
  • Bruksområder som er tillatt og hvilke begrensninger som gjelder skal tydelig fremgå av bruksanvisning.
  • Dersom multimaskin brukes som kran gjelder relevante deler av denne standarden.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.