KTF-standard

3.2 Ledelse

  • Den utpekte ansvarlige for løfteoperasjonene (operasjonelt ansvarlig) skal lede de samlede aktivitetene med løfteinnretninger.
  • Kranfører leder normalt den enkelte løfteoperasjonen.
  • Når det vurderes som sikrere kan det utpekes en annen person enn kranføreren til å lede løfteoperasjonen. Dette kan være løfteleder eller en erfaren signalgiver.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.